خمام - یارانه مرداد واریز و قابل برداشت شد

یارانه مرداد واریز و قابل برداشت شد

یارانه‌ی نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در ساعت 24 روز گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

چهارشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۵ KHNA4353

یارانه‌ی نقدی مردادماه به عنوان نخستین یارانه واریزی دولت تدبیر و امید در ساعت 24 روز گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. میزان یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و با واریز یارانه مردادماه میزان یارانه‌ی پرداختی به هر ایرانی با احتساب یارانه ۲۸ هزار تومانی نان در سال ۹۱، از ابتدا تاکنون به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

78120_773


موضوع : یارانه
http://khna.ir/4353

دیدگاه شما چیست ؟!