خمام - قطع کوتاه‌مدت و آزمایشی گاز کوچه‌ی منتظری به دلیل انجام تعمیرات

قطع کوتاه‌مدت و آزمایشی گاز کوچه‌ی منتظری به دلیل انجام تعمیرات

گاز شهری کوچه‌ی منتظری خمام به دلیل انجام پاره‌ای تعمیرات بصورت آزمایشی (برای چند ساعت) قطع خواهد شد.

یکشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۵ KHNA4335

گاز شهری کوچه‌ی شهید منتظری خمام به دلیل انجام پاره‌ای تعمیرات بصورت آزمایشی (برای چند ساعت) قطع خواهد شد.

ImageHandler


موضوع : اداره‌ی گاز
http://khna.ir/4335

دیدگاه شما چیست ؟!