خمام - جشن پایان تحصیلی مهد گلهای بهشت برگزار شد
در کانون شهید حق‌شناس ؛

جشن پایان تحصیلی مهد گلهای بهشت برگزار شد

جشن پایان تحصیلی مهد گلهای بهشت صبح امروز در کانون شهید حق‌شناس خمام برگزار گردید.

سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۲ KHNA39495


دیدگاه شما چیست ؟!