خمام - جشن شکرگزاری قرآن مجتمع سردار جنگل و خاتم (ص) برگزار شد
در دارالقرآن امام جعفر صادق (ع) ؛

جشن شکرگزاری قرآن مجتمع سردار جنگل و خاتم (ص) برگزار شد

جشن شکرگزاری قرآن مجتمع سردار جنگل و خاتم (ص) صبح امروز با حضور اولیاء دانش آموزان در دارالقرآن امام جعفر صادق (ع) برگزار گردید.

شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۲ KHNA39196


دیدگاه شما چیست ؟!