خمام - اجرای طرح «قصه های دیروز، بچه های امروز»
گزارش تصویری ؛

اجرای طرح «قصه های دیروز، بچه های امروز»

طرح «قصه های دیروز، بچه های امروز» با موضوع قصه خوانی برای کودکان و نقاشی با موضوعیت همان داستان، به صورت ماهانه در کتابخانه عمومی خمام پیگیری می‌گردد.

سه شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۲ KHNA38718


موضوع : فرهنگی، کتابخانه، گزارش تصویری
http://khna.ir/38718

دیدگاه شما چیست ؟!