خمام - همایش سالانه پایگاه شهید شیرودی خمام برگزار شد
در کانون شهید حق‌شناس ؛

همایش سالانه پایگاه شهید شیرودی خمام برگزار شد

همایش سالانه پایگاه شهید شیرودی خمام، چهارشنبه 26 اسفند در کانون شهید حق‌شناس برگزار گردید.

پنج شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۲ KHNA38075


دیدگاه شما چیست ؟!