خمام - از افتخار آفرینان ورزش خمام تجلیل شد
در بخشداری خمام ؛

از افتخار آفرینان ورزش خمام تجلیل شد

صبح امروز در سالن کنفرانس بخشداری، از قهرمانان، مربیان و مسئولین هیئت‌های ورزشی بخش خمام تجلیل به عمل آمد.

شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲ KHNA37510


دیدگاه شما چیست ؟!