خمام - درگیری و چاقوکشی در مقابل پارک سردار جنگل خمام
ویژه

درگیری و چاقوکشی در مقابل پارک سردار جنگل خمام

در وقوع یک درگیری بر سر موضوعی نامعلوم مقابل پارک سردار جنگل خمام که به چاقوکشی منتهی شده بود …

جمعه، ۲۱ تیر ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۴ KHNA3740

در وقوع یک درگیری بر سر موضوعی نامعلوم مقابل پارک سردار جنگل خمام که به چاقوکشی منتهی شده بود، این حادثه با حضور به موقع پلیس نیروی انتظامی و دستگیری درگیرشدگان بدون آسیب جانی خاتمه یافت.


موضوع : حوادث، نیروی انتظامی
http://khna.ir/3740

دیدگاه شما چیست ؟!