خمام - امیررضا پوررمضانعلی در رقابت با استادبزرگ کشور روسیه به تساوی دست یافت
در مسابقات شطرنج ایرفلوت روسیه ؛

امیررضا پوررمضانعلی در رقابت با استادبزرگ کشور روسیه به تساوی دست یافت

امیررضا پوررمضانعلی «استاد بزرگ شطرنج ایران» در دور سوم از مسابقات معتبر ایرفلوت روسیه در مقابل الکساندر خالیفمان «استادبزرگ کشور روسیه» به تساوی دست یافت.

پنج شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۲ KHNA36978

امیررضا پوررمضانعلی «استاد بزرگ شطرنج ایران» در دور سوم از مسابقات معتبر ایرفلوت روسیه در مقابل الکساندر خالیفمان «استادبزرگ کشور روسیه» به یک تساوی ارزشمند دست یافت.
خالیفمان که قهرمانی شطرنج جهان را در کارنامه خود دارد یکی از سرشناس‌ترین شطرنجبازان جهان است. پوررمضانعلی در دور اول و دوم این مسابقات به 2 تساوی دیگر مقابل شطرنجبازان کشورهای روسیه و هلند رسیده بود.


موضوع : شطرنج
http://khna.ir/36978

دیدگاه شما چیست ؟!