خمام - نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت اعلام شد
انتخابات به دور دوم کشیده شد ؛

نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت اعلام شد

نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت توسط فرمانداری اعلام شد.

یکشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۲ KHNA36851

نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت توسط فرمانداری اعلام شد.
تایید آرا شهرستان رشت پس از تجمیع  آن توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان رشت به شرح زیر نیز اعلام شد :

1- آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دارای: 90921 رای
آقای جبارکوچکی نژاد دارای: 58922 رای
آقای سیدعلی آقازاده دافساری دارای: 58397 رای
آقای سیدولی اله عظمتی دارای: 53392 رای
آقای محمدصادق حسنی جوریابی دارای: 43602 رای
آقای سیدمحمد حسن واحدی واعظ دارای: 31591 رای
آقای مظفر نامدار طالشانی دارای: 23418 رای
آقای محمدرضا احمدی دارای: 20605 رای
آقای سیدرضا مطهری دارای: 15398 رای
10ـ آقای محمدرضا زیبایی دارای: 12040 رای
11ـ آقای محمد حسن خواه دارای: 10721 رای
12ـ آقای حسین رضاپور لاشه دارای: 8280 رای
13 آقای مجید قصاب زاده دارای: 7567 رای
14ـ آقای سیدمهدی مهدی زاده دارای: 5116 رای
15ـ آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی دارای: 5087 رای
16ـ خانم  معصومه موسی زاده پاسکیابی دارای: 4961 رای
17ـ خانم مریم فتحی فر دارای: 4813 رای
18ـ آقای حسین برومند سروندانی دارای: 4515 رای
19ـ آقای محمدرضا عباسی دارای: 4277 رای
20ـ آقای خسرو قربانی دارای: 3894 رای
21ـ خانم سیده زهرا امامی مویدی دارای: 3777 رای
22ـ آقای اسماعیل سنگ جوئی دارای: 3247 رای
23ـ آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی دارای: 3165 رای
24ـ آقای محمدرضا شفیعی کاس احمدانی دارای: 3086 رای
25ـ آقای نعمت فلیحی پیربستی دارای: 2941 رای
26ـ آقای باب اله زارع دارای: 2647 رای
27ـ خانم  عاطفه کوچکی جوبنی دارای: 2438 رای
28ـ آقای عبداله حاتم زاده دهبنه دارای: 2261 رای
29ـ آقای رحمان یعقوبی کلاچاهی دارای: 2120  رای
30ـ خانم  فرشته اکبرزاده کساری دارای: 1923 رای
31ـ آقای حامد جعفری دارای: 1738 رای
32ـ آقای اسلام شافعی نقلبری دارای: 1719 رای
33ـ خانم فاطمه حسین پورگنجارودی دارای: 1630 رای
34ـ آقای وحید زارعی شریف دارای: 1523 رای
35ـ آقای محمد رضائیان کوچصفهان دارای: 1382 رای
36ـ آقای محمد رحیم دارای: 1353 رای
37ـ آقای سیدمحمد مهدی باکی هاشمی دارای: 1251 رای
38ـ آقای سیدجواد ابراهیمی دوابری دارای: 1213 رای
39ـ آقای مهدی رحمدل دارای: 1119 رای
40ـ آقای رحمن رحمن زاد دارای: 1002 رای
41ـ آقای علیرضا مرادی دارای: 976 رای
42ـ آقای علی حسین پوربازارمجی دارای: 955 رای
43ـ آقای کامران تقوی دارای: 901 رای
44ـ آقای رضا اکبری چیرانی دارای: 611 رای
45ـ آقای محمد غمزه سقالکساری دارای: 542 رای
46ـ آقای نصرت اله فرجاد باستانی دارای: 444 رای
47ـ آقای جواد قربانی شمشادسرا دارای: 398 رای
48ـ آقای محمدرضا اسرارپوش پیرسرائی دارای: 295 رای

شایان ذکر است، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با کسب ۹۰۹۲۱ رای توانست برای بار دومین راهی خانه ملت شود و جبار کوچکی نژاد با ۵۸۹۲۲ رای، سیدعلی آقازاده دافساری با ۵۸۳۹۷ رای، سیدولی اله عظمتی با ۵۳۳۹۲ رای و محمدصادق حسنی جوریابی ۴۳۶۰۲ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.


موضوع : انتخابات
منبع : دیار میرزا
http://khna.ir/36851

دیدگاه شما چیست ؟!