خمام - تصویر / محل الصاق پوستر کاندیدای شورای نگهبان ؟!
آغاز زمان تبلیغات مجلس خبرگان ...

تصویر / محل الصاق پوستر کاندیدای شورای نگهبان ؟!

با آغاز زمان رسمی برای شروع تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان رهبری مکان‌هایی برای نصب بنرهای تبلیغاتی کاندیدا در خمام در نظر گرفته شده که بر روی آن به اشتباه «محل الصاق پوستر کاندیدای انتخاباتی شورای نگهبان» درج گردیده …

دوشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱ KHNA36476

photo_2016-02-15_11-20-37

بروزرسانی : اشتباه نگارشی در مکانهای تبلیغاتی پس‌از سپری شدن چند ساعت از انتشار خبر در خمام نیوز، اصلاح شد.


موضوع : گزارش تصویری
تصویر : دریافتی
http://khna.ir/36476

دیدگاه شما چیست ؟!