خمام - مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی تا 31 تیر

مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی تا 31 تیر

اداره‌ی دارایی خمام طی اطلاعیه‌ای اعلام نموده است: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی به جهت …

شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۴ KHNA3601

اداره‌ی دارایی خمام طی اطلاعیه‌ای اعلام نموده است: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی به جهت برخورداری از موضوع معافیت مالیاتی مشاغل (عملکرد سال 1391) تا تاریخ 31 تیر 1392 می‌باشد.


موضوع : اداره‌ی دارایی
http://khna.ir/3601

دیدگاه شما چیست ؟!