خمام - رشد 57 درصدی مستمری‌بگیران شعبه خمام طی 5 سال اخیر
ریاست تامین اجتماعی خمام :

رشد 57 درصدی مستمری‌بگیران شعبه خمام طی 5 سال اخیر

کوروش اشرفی از رشد 57 درصدی مستمری‌بگیران و افزایش 32 درصدی بیمه‌شدگان خبر داد.

یکشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۱ KHNA35980

کوروش اشرفی از رشد 57 درصدی مستمری‌بگیران و افزایش 32 درصدی بیمه‌شدگان خبر داد.
ریاست تامین اجتماعی شعبه خمام میزان تعهدات بلندمدت را در 10 ماهه سال 94 معادل 6/11 میلیارد ریال و تعهدات کوتاه مدت شامل انواع کمک هزینه‌ها و غرامت‌ها را بیش از 8/1 میلیارد ریال عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد : اکنون بیش از 1700 کارگاه در حوزه عمل شعبه خمام قرار داشته و 150 مقرری بگیر بیمه بیکاری نیز از خدمات و تعهدات سازمان برخوردارند.


موضوع : تامین اجتماعی
منبع : ایلنا
http://khna.ir/35980

دیدگاه شما چیست ؟!