خمام - تصادف خودروی آردی با کامیون حمل طیور
در جاده خمام به خشکبیجار ؛

تصادف خودروی آردی با کامیون حمل طیور

تصاویری از تصادف عصر امروز خودروی آردی با کامیون حمل مرغ در کیلومتر 1 جاده‌ی حادثه آفرین خمام به خشکبیجار …

سه شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۰ KHNA35545


موضوع : تصادفات، حوادث، گزارش تصویری
http://khna.ir/35545

دیدگاه شما چیست ؟!