خمام - جذب بازیکن توسط هیئت هندبال خمام

جذب بازیکن توسط هیئت هندبال خمام

هیئت هندبال خمام در نظر دارد جهت تکمیل بازیکنان تیم منتخب خود اقدام به جذب بازیکنانی مستعد و واجد شرایط نماید …

سه شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۲ KHNA340

هیئت هندبال خمام در نظر دارد جهت تکمیل بازیکنان تیم منتخب خود اقدام به جذب بازیکنانی مستعد و واجد شرایط نماید ؛ لذا از علاقه‌مندان به این رشته‌ی ورزشی دعوت به عمل می‌آید.


موضوع : اجتماعی، ورزشی
http://khna.ir/340

دیدگاه شما چیست ؟!