خمام - سقوط تیرهای برق در اثر انحراف خودروی تریلی
محور خمام به انزلی ؛

سقوط تیرهای برق در اثر انحراف خودروی تریلی

منحرف شدن خودروی تریلی ۱۸ چرخ در محور خمام به انزلی «پیچ کشوری» منجر به افتادن ۲ عدد تیر برق گردید.

شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۷ KHNA32727


موضوع : تصادفات، گزارش تصویری
تصویر : میلاد طاهری
http://khna.ir/32727

دیدگاه شما چیست ؟!