خمام - گفتگو با خیاط خمامی در برنامه سلام تهران
ویدئو /

گفتگو با خیاط خمامی در برنامه سلام تهران

گفتگوی برنامه سلام تهران با تراب باقرپور «خیاط خمامی ساکن تهران» …

چهارشنبه، ۸ مهر ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۷ KHNA32243


موضوع : ویدئو
تصویر : میلاد محمودی‌نیا
http://khna.ir/32243

دیدگاه شما چیست ؟!