خمام - افزایش کرایه‌ی تاکسی‌ها به تصویب شورای شهر خمام نرسیده است

افزایش کرایه‌ی تاکسی‌ها به تصویب شورای شهر خمام نرسیده است

رانندگانی که تاکسی آنان زیر نظر واحد تاکسیرانی خمام است می‌بایست پس از مصوبه‌ی شورای شهر خمام نسبت به افزایش نرخ تاکسی‌ها اقدام نمایند …

دوشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۲ KHNA317

رانندگانی که تاکسی آنان زیر نظر واحد تاکسیرانی خمام است می‌بایست پس از مصوبه‌ی شورای شهر خمام که با تایید فرمانداری رشت اجرایی می‌شود نسبت به افزایش نرخ تاکسی‌ها اقدام نمایند.

سید رضی مودب‌پور گفت: افزایش نرخ تاکسی‌های شهر خمام منوط به مصوبه شورای اسلامی شهر خمام و تایید فرمانداری رشت می باشد. وی در خصوص میزان افزایش کرایه تاکسی های شهر خمام اظهار کرد: شورای اسلامی شهر خمام نامه ای در خصوص افزایش نرخ تاکسی ها از شهرداری دریافت نموده است که به زودی در دستور کار این شورا قرار می گیرد. وی با اشاره به شنیده‌ها مبنی بر افزایش نرخ تاکسی خط خمام–رشت گفت: تاکنون هیچگونه مصوبه ای در این خصوص به تصویب شورای شهر خمام نرسیده و رانندگان محترمی که تاکسی آنان زیر نظر واحد تاکسیرانی خمام است می بایست پس از مصوبه شورای شهر خمام که با تایید فرمانداری رشت اجرایی می شود نسبت به افزایش نرخ تاکسی ها اقدام نمایند.

رییس شورای اسلامی شهر خمام به افزایش نرخ تاکسی ها در خط خمام – خشکبیجار اشاره نموده و افزود: با توجه به اینکه در دوره گذشته هیچ افزایش قمیتی برای تاکسی‌های خط خمام – خشکبیجار منظور نشده بود، با درخواست رانندگان محترم این خط و مصوبه‌ی شورای شهر خمام که به تایید فرمانداری رشت نیز رسیده است، نرخ تاکسی در این خط ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.


موضوع : اجتماعی، شورای شهر
http://khna.ir/317

دیدگاه شما چیست ؟!