خمام - مرتضی نوروزی به‌عنوان مسئول کمیته داوران سبک شوتوکان ادونس کشور منصوب شد
به مدت یکسال ؛

مرتضی نوروزی به‌عنوان مسئول کمیته داوران سبک شوتوکان ادونس کشور منصوب شد

این حکم از سوی رئیس سبک شوتوکان ادونس ایران به مدت یکسال صادر گردیده است.

شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶ KHNA31479

مرتضی نوروزی که مربیگری تیم کاراته خمام را در جریان افتخارآفرینی‌های اخیر این تیم در مسابقات کشوری، استانی و شهرستانی بر عهده داشت، از سوی سیدجمال‌الدین نکوفر «رئیس سبک شوتوکان ادونس ایران» به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته داوران سبک شوتوکان کشور منصوب گردید.

photo409377999435180135


موضوع : کاراته
http://khna.ir/31479

دیدگاه شما چیست ؟!