خمام - برگزاری آزمونهای مشاوره‌ای رغبت سنج و استعداد سنجی

برگزاری آزمونهای مشاوره‌ای رغبت سنج و استعداد سنجی

آزمونهای مشاوره ای رغبت سنج و استعداد سنجی دانش آموزان سال اول متوسطه‌ی مدارس پسرانه و دخترانه در منطقه‌ی خمام برگزار شد …

یکشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۲۳:۱۱ KHNA306

آزمونهای مشاوره ای رغبت سنج و استعداد سنجی دانش آموزان سال اول متوسطه‌ی مدارس پسرانه و دخترانه روز جمعه به مورخ 28 بهمن 1390 در منطقه‌ی خمام برگزار گردیده و در این آزمونها که ساعت 8:30 صبح همزمان با سراسر استان به اجرا درآمد، دانش آموزان در محیطی آرام به سئوالات مطروحه پاسخ دادند. لازم به ذکر است جهت تمهید مقدمات این آزمون جلسات متعددی با مدیران و مراکز آموزشی برگزار و هماهنگی‌های لازم مطابق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل صورت گرفته بود. در طول آزمون، مسئولین اداره آموزش و پرورش خمام و نماینده‌ی اداره کل آموزش و پرورش (آقای محمدی) از روند برگزاری آزمون بازدید به عمل آورده اند.


۲ دیدگاه

  • ژوزف در مورخ 1390/12/01 - 12:51 می‌نویسد :

    زمان ِما که اصن ازین چیزا نبود 😀

  • جواد منادی در مورخ 1390/12/02 - 00:26 می‌نویسد :

    علم پیشرفت کرده یوسف :دی