خمام - تیم شهید فانی خمام در دهه‌ی 70
به روایت تصویر ؛

تیم شهید فانی خمام در دهه‌ی 70

ایستاده از راست : حجت رمضانپور، حجت معصومی، صفر یوسفی پور، علی ایمانی، محمود حاجتی زاده، زنده یاد فرهاد نجاتی ؛ نشسته از راست : مجید فانی، اسماعیل شهیدی، سیروس دهدار، فرامرز وارسته و محمود رسولی.

یکشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۵ KHNA30072

photo406867728489622029


موضوع : تاریخی، فوتبال، گزارش تصویری
گزارش : مجتبی موسوی
تصویر : میلاد طاهری
http://khna.ir/30072

۱ دیدگاه

  • ر.م در مورخ 1394/05/18 - 23:50 می‌نویسد :

    یادش به خیرتواون  سالها فوتبال ووالیبال خمام دراوج بودند.فرهادعزیزروحت شاد.