خمام - مراسم سنتی طبق‌بران در دهه‌ی 40
خیابان بوعلی خمام ؛

مراسم سنتی طبق‌بران در دهه‌ی 40

طبق در فرهنگ لغت به سینی بزرگی که می‌تواند چوبی یا فلزی باشد و با آن مواد خوراکی را حمل می‌کنند، گفته می‌شود. تصویری که مشاهده می‌کنید مربوط به مراسم سنتی طبق بران (مربوط به مراسم عقد و عروسی) است که در سال 1344 در خیابان بوعلی خمام ثبت شده است.

یکشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۵ KHNA29868

ddd


موضوع : تاریخی، گزارش تصویری
تصویر : مجتبی موسوی
http://khna.ir/29868

دیدگاه شما چیست ؟!