خمام - داستان تکراری خودپردازهای خراب!
ویژه
برای چند روز متوالی ؛

داستان تکراری خودپردازهای خراب!

خرابی دستگاه‌های خودپرداز مشکلاتی را برای شهروندان متصور نموده است …

سه شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۴ KHNA29768

سیستم بانکی کشور هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که فرد بتواند بدون دغدغه پولی را دریافت کند، بدون آنکه نگران از دست دادن کارت خود، خرابی دستگاه‌های ATM یا کمبود موجودی نباشد.
در روزهای اخیر 2 دستگاه خودپرداز انصار خاموش بوده، خودپرداز بانک ملت با مشکل کمبود موجودی برای مبلغی کمتر از 200 هزار تومان مواجه بوده و همچنین خودپرداز بانک مسکن از جای خود برداشته شده و صفحه‌ای فلزی جای آن را گرفته است!
این درحالی است که اخیراً یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و لزوم کارکرد این دستگاه‌ها هرچه بیشتر حس می‌گردد، اما خرابی دستگاه‌های یاد شده مشکلاتی را برای شهروندان متصور نموده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم نموده است.


موضوع : اقتصادی
http://khna.ir/29768

دیدگاه شما چیست ؟!