خمام - گزارش: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا

گزارش: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا

آغاز انتخابات رياست جمهوري و شوراها به صورت همزمان از ساعت 8 صبح به مدت 10 ساعت بوده و وزير كشور …

جمعه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۳ KHNA2836

آغاز انتخابات رياست جمهوري و شوراها به صورت همزمان از ساعت 8 صبح به مدت 10 ساعت بوده و وزير كشور طبق قانون اختيار دارد اين بازده زماني را تمديد كند. بر اساس اصل ششم قانون اساسی همه امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره می‌شود و در واقع همه مسئولین و مسئولیت‌ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی برگرفته از انتخابات و آرای مردم بوده که این کار به طور مستقیم و یا غیرمستقیم صورت می‌گیرد.

ملت ایران می‌آیند تا بار دیگر به دنیا بگویند ما هستیم و حق حیات داریم. ما خودمان تصمیم می گیریم و تحت فشارهای شما دست از استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشورمان بر نخواهیم داشت. مردم بار دیگر خواهند گفت اسیر بیگانگان نخواهند شد و تو دهنی محکم دیگری بر دهان یاوه گویان استکبار جهانی خواهند زد.

  • ساعت 8:00 » اولین رای در شعبه 3 (مدرسه مولوی) اخذ شد
  • ساعت 12:15 » حضور پرشور مردم در کتابخانه، مدرسه مولوی و مدرسه صادقی
  • ساعت 13:00 » حضور صدا و سیما در صندوق شماره‌ی 2 (مدرسه صادقی)
  • ساعت: 19:55 » تمدید رای گیری تا ساعت 22
  • ساعت 21:55 » تمدید رای گیری تا ساعت 23 و بستن درهای ورودی

موضوع : انتخابات
گزارش : با همکاری سجاد روان‌نیا
تصویر : سجاد روان‌نیا
http://khna.ir/2836

دیدگاه شما چیست ؟!