خمام - درخشش دانش آموزان خمامی در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز
ویژه

درخشش دانش آموزان خمامی در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز

دانش آموزان بخش خمام در مسابقات حوزه قرآن، عترت ونماز مرحله استانی حائز رتبه شدند.

یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲ KHNA28130

دانش آموزان بخش خمام در مسابقات حوزه قرآن، عترت ونماز مرحله استانی حائز رتبه شدند.

  • فاطمه رنجکش خمامی – رتبه اول استانی در رشته انشای نماز – پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول دهخدا
  • فاطمه محمدی – رتبه اول استانی در رشته صحیفه سجادیه – پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول توحید 2
  • رضا فامیلی – رتبه سوم صحیفه سجادیه – پایه هشتم دبیرستان متوسطه اول امام حسین (ع)

موضوع : دانش آموزان
منبع : روابط عمومی آموزش و پرورش
http://khna.ir/28130

دیدگاه شما چیست ؟!