۳ دیدگاه

  • ناشناس در مورخ 1395/08/04 - 18:20 می‌نویسد :

    خمام را دوست دارم..

  • زهرا نظام در مورخ 1395/08/04 - 18:21 می‌نویسد :

    خمام خیلی کوچک است اما زیباست..

  • ناشناس در مورخ 1396/02/03 - 14:20 می‌نویسد :

    خما مثل خونی در رگ ماست:|