خمام - لزوم ایمن‌سازی هرچه‌بیشتر حریم رودخانه
ویژه
احتمال سقوط خودروها در رودخانه ؛

لزوم ایمن‌سازی هرچه‌بیشتر حریم رودخانه

رودخانه خمام در حاشیه خیابان رازی خمام فاقد گارد محافظ است.

یکشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۲ KHNA27462

در خصوص ایمن سازی حریم رودخانه خمام «شیجان رود»، هرچند بخش اعظمی از کوچه غزالی شهر خمام «جنب پل سینما» نرده کشی و بلوک گذاری شده است، اما خیابان رازی از مقابل پل مذکور تا انتهای آن «خروجی کمربندی» فاقد گارد محافظ بوده و حتی بخشی از کوچه غزالی نیز نیازمند توجه بیشتر است.
با توجه به افزایش روز افزون ترافیک خیابان اصلی خمام، به خصوص در ایام نزدیک به سال نو که این خیابان را در ساعاتی از روز به توقفگاه مبدل نموده است، کوچه غزالی که به عنوان یک راه فرعی و کم ترافیک، خیابان امام خمینی را به خیابان بوعلی، مدرسه مولوی و میدان آزادی در مرکز شهر خمام متصل می‌کند، مورد توجه هرچه بیشتر شهروندان قرار گرفته و علیرغم اقدام قابل تقدیر شهرداری خمام در خصوص ایمن سازی بخش اعظمی از این کوچه، همانطور که عنوان شد حریم رودخانه خمام «به خصوص در خیابان رازی» نیازمند ایمن‌سازی هرچه بیشتر می‌باشد.
تصویر اول بیانگر مخاطره آمیز بودن حریم رودخانه خمام است که توسط یکی از شهروندان گرفته شده و عدم توجه به این موضوع می‌تواند حوادث مالی یا جانی جبران ناپذیری را رقم زده و خود بر لزوم توجه بیشتر بر ایمن سازی حریم رودخانه تاکید دارد.


موضوع : در شهر، رودخانه‌ها، گزارش تصویری
http://khna.ir/27462

دیدگاه شما چیست ؟!