خمام - سرعت غیرمجاز پراید یک مجروح بر جای گذاشت
در جاده‌ی خمام به خشکبیجار ؛

سرعت غیرمجاز پراید یک مجروح بر جای گذاشت

در برخورد خودروی پراید با عابر پیاده، عابر میانسال از ناحیه سر دچار ضربه شده و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۰ KHNA25874

در حادثه‌ی تصادفی که صبح روز دوشنبه در کیلومتر 1 جاده‌ی خمام به خشکبیجار به وقوع پیوست، بر اثر برخورد خودروی پراید با عابر پیاده که در حال عبور از عرض خیابان بود، عابر میانسال به شدت از ناحیه سر دچار ضربه شده و توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.
طبق اظهارات شاهدان عینی، سرعت غیرمجاز خودروی پراید و بی احتیاطی عابر پیاده از علل وقوع حادثه‌ی مذکور بوده است.


موضوع : تصادفات، حوادث
http://khna.ir/25874

دیدگاه شما چیست ؟!