خمام - وضعیت نامناسب حاشیه‌ی جاده خمام به خشکبیجار پس از شن ریزی
به روایت تصویر ؛

وضعیت نامناسب حاشیه‌ی جاده خمام به خشکبیجار پس از شن ریزی

شن ریزی اخیر حاشیه‌ی جاده خمام به خشکبیجار «محدوده برنجکوبی موسوی» با توجه به بارانی بودن وضعیت آب و هوا رفت و آمد اهالی را با مشکل مواجه ساخته است.

سه شنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۰:۰۹ KHNA25316


موضوع : گزارش تصویری
http://khna.ir/25316

دیدگاه شما چیست ؟!