خمام - دستگیری 6 معتاد در خمام طی گزارش مردمی
در بزم استعمال شیشه ؛

دستگیری 6 معتاد در خمام طی گزارش مردمی

در این عملیات مقداری مواد مخدر، چند قبضه چاقو و قمه و یک عدد پایپ کشف شد.

یکشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۳ - ۰:۰۹ KHNA25113

فرمانده انتظامی شهرستان رشت در جلسه انتظامی گیلان با بیان اینکه شش معتاد تابلو در بزم استعمال شیشه در بخش خمام دستگیر شدند، گفت : در پی گزارش مردمی از بخش خمام شهرستان رشت مبنی بر ایجاد بساط استعمال مواد مخدر در منزل شخصی به هویت معلوم، ماموران انتظامی موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
سرهنگ رحیم شعبانی افزود : ماموران در بررسی خود ضمن اطمینان از صحت موضوع، با کسب مجوز قضایی منزل این شخص را با رعایت موازین شرعی و قانونی بازرسی و در این بازرسی صاحب منزل را به همراه پنج نفر دیگر در بساط استعمال مواد مخدر از نوع شیشه دستگیر کردند.
وی با بیان اینکه در این عملیات مقداری مواد مخدر، یک دستگاه ترازوی دیجیتالی توزین مواد مخدر و چند قبضه چاقو و قمه، یک عدد پایپ کشف شد، یاد آور شد : اقدام سریع ماموران، خوشنودی همسایگان این منزل مسکونی را در پی داشت.


موضوع : کشفیات
منبع : تسنیم
http://khna.ir/25113

دیدگاه شما چیست ؟!