خمام - بازدید دانش آموزان مجتمع مهد گل‌های بهشت از کتابخانه شهید بهشتی خمام
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ؛

بازدید دانش آموزان مجتمع مهد گل‌های بهشت از کتابخانه شهید بهشتی خمام

دانش آموزان مجتمع مهد گل‌های بهشت صبح دوشنبه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور در کتابخانه شهید بهشتی خمام، ضمن بازدید، با مفهوم کتاب، کتابخوانی و امانتداری آشنا شدند.

سه شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۰:۰۸ KHNA25053


دیدگاه شما چیست ؟!