خمام - بازار داغ مانورهای تبلیغاتی

بازار داغ مانورهای تبلیغاتی

انتقاد، وعده، اعلام برنامه، شعارهای انتخاباتی و بعضاً تخریب در مانور تبلیغاتی نامزدها به چشم می‌خورد، این درحالی‌است که هواداران برخی …

شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۳ KHNA2481

انتقاد، وعده، اعلام برنامه، شعارهای انتخاباتی و بعضاً تخریب در مانور تبلیغاتی نامزدها به چشم می‌خورد، این درحالی‌است که هواداران برخی از آنان را نوجوانانی که از شرایط سنی رای دادن برخوردار نیستند تشکیل می‌دهند. همچنین برخی شعارهای تکراری و مشابه در تبلیغات کاندیداها جلب توجه می‌نماید.

جلسات عمومی و تبلیغات انتخاباتی تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه داشته و برخی ستادهای انتخاباتی با آبمیوه، برخی دیگر با شیرینی، و برخی با نان‌و‌پنیر از هواداران پذیرایی می‌کنند.

طبق آخرین مشاهدات، برخی از نامزدهای انتخاباتی چهارمین دوره از شورای شهر خمام به تخلفات انتخاباتی مبادرت ورزیده و در پایان ساعت اداری روز پنجشنبه‌ی هفته‌ای که گذشت اقدام به نصب تبلیغات خارج از شرایط اعلام شده توسط هیئت عالی نظارت بر انتخابات کرده و بیلوردهای آنها در مکان‌هایی به‎غیر از مقابل ستادهای انتخاباتی و در مکان‌های عمومی شهر نصب گشته بود که با آغاز اولین روز کاری جمع آوری شدند.


موضوع : اجتماعی
http://khna.ir/2481

دیدگاه شما چیست ؟!