خمام - بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه شهید بهشتی
به مناسبت هفته تقویت فرهنگ کتاب‌خوانی ؛

بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه شهید بهشتی

دانش‌آموزان مجتمع آموزشی سردار جنگل و خاتم به مناسبت هفته پیوند و تقویت فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی به برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه و عضویت در کتابخانه‌ی آن پرداخته، همچنین در این راستا از کتابخانه‌ی شهید بهشتی خمام بازدید به‌عمل آوردند.

پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۸ KHNA24169


دیدگاه شما چیست ؟!