خمام - حوزه انتظامی بخش خمام بستر تعامل مردمی را برای امنيت بيشتر فراهم کند
سرهنگ رحيم شعبانی :

حوزه انتظامی بخش خمام بستر تعامل مردمی را برای امنيت بيشتر فراهم کند

آگاهي و توانمندي پليس در ممارست جهت بدست آوري علوم روز است.

چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۷ KHNA22419

فرمانده انتظامی شهرستان رشت روز گذشته در جلسه ساماندهی حوزه انتظامی بخش خمام با بیان اینکه انتظار امروز جامعه از پلیس آگاه، توانمندی و مسلط بودن به وظایفش است، آگاهی و توانمندی پلیس را در ممارست جهت بدست آوری علوم روز دانست.
سرهنگ رحیم شعبانی، اضافه کرد : به تناسب پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه، پلیس نیز باید برای بدست آوری اهدافش كه رضایت و امنیت در جامعه است تلاش می‌کند.
وی رضایت مردمی و تامین امنیت در جامعه را در گرو آگاهی پلیس به وظایفش دانست و تصریح كرد : باید پلیس به آن مرحله ارتقاء یابد كه مردم با مشاهده نیروی اننظامی پی به توانمندی‌اش جهت بدست آوری احقاق حق برند.
شعبانی پلیس توانمند را پلیسی اعلام كرد كه از قدرت تحلیل مناسب وقایع، حوادث و همچنین توان بدست آوری مستندات و دلایل از طریق منطق را داشته باشد و گفت : پلیس آرام و مسلط به وظایف از قدرت تامین امنیت در جامعه برخوردار خواهد بود. وی منزلت پلیس را در گرو آگاهی به وظایف، آمادگی برای اجرای ماموریت‌ها، موعظه پذیری و تكریم مردم برشمرد و خاطرنشان كرد : برای نشان دادن پلیس مقتدر و مردمی باید با مردم بودن را با رفتار، گفتار، كردار و توانمندیمان نشان دهیم.
رئیس پلیس رشت تماس‌های مردمی با مركز فوریت‌های پلیسی 110 و مركز نظارت همگانی با تلفن 197 را نشان از اعتماد مردمی به پلیس برای تامین امنیت توصیف كرد و افزود : باید با توانمندیمان زمینه تعامل مردمی را برای مهیا شدن امنیت در حد ملموس بیشتر فراهم کنیم. سرهنگ شعبانی امنیت موجود را حاصل تلاش پلیس و تعامل ارزنده مردم دانست و گفت: برای پایداری امنیت تلاش مستمر و مشاركت همگانی نیاز است. وی بدست آوری اعتماد مردمی را در بدست آوری قلوب اعلام كرد و افزود: این اعتماد جز با اقدام صادقانه و ارائه توانمندیمان امكانپذیر نیست.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان با بیان اینكه پلیس مامور به تكلیف بوده، تكلیف پلیس را در بدست آوردن رضایت مردمی دانست و از حوزه انتظامی بخش خمام خواست با حضور بیشتر در میان مردم، بستر تعامل مردمی برای امنیت بیشتر را فراهم کند.


موضوع : نیروی انتظامی
منبع : شبستان
http://khna.ir/22419

دیدگاه شما چیست ؟!