خمام - طرح ویزیت رایگان در پایگاه مقاومت شهدای فرشکی چوکام برگزار شد
توسط دکتر ندا آخوندزاده ؛

طرح ویزیت رایگان در پایگاه مقاومت شهدای فرشکی چوکام برگزار شد

طرح ویزیت رایگان پیش‌ازظهر امروز به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط دکتر ندا آخوندزاده «مسئول مرکز بهداشت خمام یک» در پایگاه مقاومت شهدای فرشکی چوکام برگزار شد.

سه شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۷ KHNA22385