خمام - به روایت تصویر: طرح ایجاد فضای سبز مسکن مهر خمام

به روایت تصویر: طرح ایجاد فضای سبز مسکن مهر خمام

طرح ایجاد فضای سبز مسکن مهر خمام (خیابان فرهنگ) مجری طرح : شهرداری خمام

دوشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۳ KHNA2204

طرح ایجاد فضای سبز مسکن مهر خمام (خیابان فرهنگ)
مجری طرح : شهرداری خمام

01082013234


موضوع : گزارش تصویری
http://khna.ir/2204

دیدگاه شما چیست ؟!