خمام - راکب موتورسیکلت پس‌از نقش برزمین‌کردن زن باردار پا به فرار گذاشت

راکب موتورسیکلت پس‌از نقش برزمین‌کردن زن باردار پا به فرار گذاشت

راکب موتورسیکلت که خود نیز از ناحیه دست دچار جراحت گردیده بود از محل حادثه گریخت.

چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۹:۰۶ KHNA21793

در حادثه‌ی تصادفی که شب گذشته در نزدیکی مرکز بهداشت شماره 1 خمام به وقوع پیوست، در جریان برخورد دو دستگاه موتورسیکلت، زن باردار ترک‌نشین یکی از موتورسیکلت‌ها به روی زمین پرتاب شد که سریعاً توسط حاضرین در محل وقوه حادثه به مرکز بهداشت منتقل گردید. همچنین راکب موتورسیکلت دیگر که خود نیز از ناحیه دست دچار جراحت شده بود از محل حادثه گریخت.
گفتنی‌است، نیروی انتظامی در زمان کوتاهی برای پیگیری وقوع حادثه در محل حادثه حضور یافت.


موضوع : تصادفات
http://khna.ir/21793

دیدگاه شما چیست ؟!