خمام - ویدئوی عملکرد شش‌ماهه‌ی دوم شورای شهر خمام

ویدئوی عملکرد شش‌ماهه‌ی دوم شورای شهر خمام

ویدئوی عملکرد شش‌ماهه‌ی دوم شورای شهر خمام در دوره‌ی چهارم که در جلسه‌ای تحت همین عنوان عصر پنجشنبه در کانون شهید حق‌شناس پخش شد.

جمعه، ۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۷:۰۶ KHNA21305


موضوع : شورای شهر، ویدئو
http://khna.ir/21305

دیدگاه شما چیست ؟!