خمام - وضعیت نامناسب خیابان بوعلی پس از اتمام بازار هفتگی‎ روزهای یکشنبه
گزارش تصویری ؛

وضعیت نامناسب خیابان بوعلی پس از اتمام بازار هفتگی‎ روزهای یکشنبه

وضعیت خیابان بوعلی خمام پس از اتمام بازار هفتگی‎ روزهای یکشنبه نامناسب است.

سه شنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۶ KHNA21070


موضوع : بازار، گزارش تصویری
http://khna.ir/21070

دیدگاه شما چیست ؟!