خمام - یادواره‌ی «شهید سیدحسن موسوی» 10 شهریور برگزار می‌گردد

یادواره‌ی «شهید سیدحسن موسوی» 10 شهریور برگزار می‌گردد

یادواره‌ی «فرمانده‌ی شهید سیدحسن موسوی» ساعت 17:30 الی 19:30 روز دوشنبه به مورخ 10 شهریور در مسجد امام رضا (ع) خمام واقع در روستای اشکیک (ساختمان) برگزار می‌گردد.

دوشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۶ KHNA21020

یادواره‌ی «فرمانده‌ی شهید سیدحسن موسوی» ساعت 17:30 الی 19:30 روز دوشنبه به مورخ 10 شهریور در مسجد امام رضا (ع) خمام واقع در روستای اشکیک (ساختمان) برگزار می‌گردد.


موضوع : یادواره‌ی شهدا
http://khna.ir/21020

دیدگاه شما چیست ؟!