خمام - پیام جمعه – شماره 248

پیام جمعه – شماره 248

بروشور “پیام جمعه” مربوط به مورخه‌ی 10 خرداد 1392 – شماره 248 …

جمعه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۳ KHNA2060

بروشور “پیام جمعه” مربوط به مورخه‌ی 10 خرداد 1392 – شماره 248

Imam 01 Imam 02

[wpdm_file id=2]


موضوع : پیام جمعه
http://khna.ir/2060

دیدگاه شما چیست ؟!