خمام - حضور 3 ورزشکار خمامی در مسابقات پرس‌سینه‌ی قهرمانی کشور در کرمانشاه

حضور 3 ورزشکار خمامی در مسابقات پرس‌سینه‌ی قهرمانی کشور در کرمانشاه

مسابقات قهرمانی پرس‌سینه‌ی با لوازم کشور روز جمعه در استان کرمانشاه برگزار می‌گردد.

پنج شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵ KHNA20597

مسابقات قهرمانی پرس‌سینه‌ی با لوازم کشور روز جمعه در کرمانشاه برگزار می‌گردد.
عباس کاظمی، کریم خانجانی و احمد کاظمی «3 ورزشکار خمامی» در این مسابقات حضور می‌یابند.


موضوع : پرورش اندام
http://khna.ir/20597

دیدگاه شما چیست ؟!