خمام - مشکل تاریکی جاده‌ی جعفرآباد جدی است
ویژه
در دهستان کته‌سر ؛

مشکل تاریکی جاده‌ی جعفرآباد جدی است

در حالی که چراغ برخی از معابر خمام در روشنایی روز روشن است، برخی مناطق شب‌ها از تاریکی مطلق رنج می‌برند.

شنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۵ KHNA19816

تاریکی مطلق جاده‌ جعفرآباد در حد فاصل دهستان کته‌سر تا بازار روستای دافچاه این‌بخش را گرفتار کرده است.
در حالی که چراغ برخی از معابر خمام در روشنایی روز روشن است، برخی از مناطق نیز شب‌ها از تاریکی مطلق رنج می‌برند.
جاده‌ جعفرآباد با وجود تردد زیاد در این محور در تاریکی مطلق بسر می‌برد و در برخی مناطق دیگر مانند حدفاصل روستای دافچاه تا روستای اشمنان‌طالم خمام از روشنایی اندک برخوردار است.
بنابر این گزارش، تاریکی مطلق جاده‌ مذکور در کنار عرض کم جاده، وجود پیچ‌های خطرناک و حضور عابران پیاده در خیابان به دلیل برخوردار نبودن از پیاده‌رو و مشاهده‌ تابلوی عبور احشام از جمله مواردی است که رانندگی در شب را خطرناک و ریسک‌پذیر کرده است.


موضوع : اداره‌ی برق، در روستا
http://khna.ir/19816

۱ دیدگاه