خمام - سکوی قرارگیری تندیس «دکتر چمساز» در حال آماده‌سازی است
ویژه
پیگیری یک وعده ؛

سکوی قرارگیری تندیس «دکتر چمساز» در حال آماده‌سازی است

تکمیل میدان جدید ورودی خیابان تختی علت وقفه‌ی زمانی عنوان شده است.

شنبه، ۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۴ KHNA18349

از آخرین دیدار شهردار و اعضای شورای شهر خمام با دکتر امین چمساز «پزشک خیر خمامی» بیش از 50 روز گذشته است.
در حاشیه‌ی این دیدار بود که جلیل غیاثی «سخنگوی شورای شهر خمام» از ساخت و جانمایی تندیس دکتر چمساز در مقابل منزل این پزشک در بازه‌ی زمانی 30 روز خبر داده و نصب تندیس وی را باعث افتخار شورای شهر و شهرداری خمام دانست.
با وجود اینکه بیش از 20 روز از تحقق وعده‌ی نصب و جانمایی این تندیس سپری شده است، اما سیدمجتبی حسینی‌نسب «ریاست شورای شهر خمام» از تکمیل شدن ساخت تندیس دکتر چمساز در چند هفته‌ی گذشته خبر داده و با بیان اینکه این تندیس در شهرداری خمام نگهداری می‌شود، علت وقفه‌ی زمانی را پیگیری برای تکمیل شدن میدان جدید ورودی خیابان تختی «مقابل منزل چمساز» و ایجاد سکوئی برای قرار گیری تندیس وی قلمداد کرده است.
گفتنی‌است، کارگران در روز جمعه نیز مشغول کار بر روی میدان مذکور بوده‌اند.


موضوع : در شهر، شورای شهر، میدان‌ها
http://khna.ir/18349

۱ دیدگاه