خمام - حضور «سیدعباس کاظمی» و «احمد کاظمی» در مسابقات پرس سینه‌ی قهرمانی کشور

حضور «سیدعباس کاظمی» و «احمد کاظمی» در مسابقات پرس سینه‌ی قهرمانی کشور

سیدعباس کاظمی سال گذشته 4 عنوان قهرمانی را در مسابقات کشوری برای خود رقم زده است.

سه شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۴ KHNA18149

«سیدعباس کاظمی» و «احمد کاظمی» در مسابقات پرس سینه‌ی قهرمانی کشور حضور می‌یابند.
سیدعباس کاظمی سال گذشته 4 عنوان قهرمانی را در مسابقات کشوری برای خود رقم زده است، که در مسابقات پرس سینه‌ی کشور که از فردا به مدت یک هفته در ایلام پیگیری می‌شود به عنوان شرکت کننده و داور حضور خواهد یافت.


موضوع : پرورش اندام
http://khna.ir/18149

دیدگاه شما چیست ؟!