خمام - چراغ‌های معابر مجتمع مسکن‌مهر روزها روشن و شب‌ها خاموش است!
در چند روز اخیر ؛

چراغ‌های معابر مجتمع مسکن‌مهر روزها روشن و شب‌ها خاموش است!

مسکن‌مهر خمام چند روزی است که مجدداً از خاموشی شبانه‌ی معابر رنج می‌برد.

شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۳ KHNA17193

امروزه اهمیت و جایگاه انرژی بر کسی پوشیده نبوده، چرا که به عنوان عامل اساسی هرگونه فعالیت به شمار رفته و با توجه به نزدیک شدن ایام گرم سال و افزایش مصرف انرژی برق، توجه به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف این انرژی بیشتر می‌شود.
علاوه‌بر این، متاسفانه مدتی است که چراغ‌های برخی معابر همچون مجتمع مسکن‌مهر خمام و یا بلوار تازه تاسیس مقابل گرمابه‌ی موسوی این‌شهر روزها روشن بوده و این درحالی است که مسکن‌مهر خمام از خاموشی شبانه‌ی معابر رنج برده یا جاده‌ی جعفرآباد در محدوده‌ی روستای دافچاه در خاموشی بوده و فاقد چراغ برق در برخی از مناطق جاده‌ای می‌باشد.


دیدگاه شما چیست ؟!