خمام - 60 لیتر سهمیه‌ی بنزین 700 تومانی خودروهای شخصی واریز می‌‎‌شود
ساعت ۲۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ؛

60 لیتر سهمیه‌ی بنزین 700 تومانی خودروهای شخصی واریز می‌‎‌شود

این سهمیه تنها با به پایان رسیدن ذخیره‌ی بنزین ۴۰۰ تومانی قابل برداشت خواهد بود.

چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۲ KHNA16695

۶۰ لیتر سهمیه‌ی بنزین نیمه یارانه‌ای خودروهای شخصی با قیمت ۷۰۰ تومان تا ساعت ۲۴ امشب در حالی واریز می‌شود که این سهمیه تنها با به پایان رسیدن ذخیره‌ی بنزین ۴۰۰ تومانی کارت‌های هوشمند سوخت قابل برداشت خواهد بود.
با این وجود مردم می‌توانند با استفاده از کارت جایگاه‌داران بنزین را با قیمت ۱۰۰۰ تومانی از پمپ بنزین‌های سراسر کشور خریداری کنند.


موضوع : فرآورده‌های نفتی
منبع : مهر
http://khna.ir/16695

دیدگاه شما چیست ؟!