خمام - اداره‌ی مخابرات خمام در دهه‌ی 40
ویژه
نگاهی به تاریخ ؛

اداره‌ی مخابرات خمام در دهه‌ی 40

تصویری قدیمی از اداره‌ی مخابرات خمام در دهه‌ی 40 …

دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۲ KHNA16546

mokhaberat_B


موضوع : تاریخی
تصویر : سعید زمردی
http://khna.ir/16546

دیدگاه شما چیست ؟!