خمام - عملکرد سی‌ساله‌ی مخابرات خمام

عملکرد سی‌ساله‌ی مخابرات خمام

عملکرد سی‌ساله‌‎ی اداره مخابرات خمام (از شروع انقلاب در سال 57 تا دولت دهم) …

چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۱ KHNA149

عملکرد سی‌ساله‌‎ی اداره مخابرات خمام (از شروع انقلاب در سال 57 تا دولت دهم)


موضوع : اجتماعی
http://khna.ir/149

دیدگاه شما چیست ؟!