خمام - طرح آموزشی «مهارت مراقبت از خود» در دبستان مولوی پیگیری شد

طرح آموزشی «مهارت مراقبت از خود» در دبستان مولوی پیگیری شد

کاربرگ شماره‌ی 4 طرح آموزشی مهارت مراقبت از خود در کلاس دوم از دبستان پسرانه‌ی مولوی خمام پیگیری شد.

یکشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۰:۰۱ KHNA14589

27664860005632372795کاربرگ شماره‌ی 4 طرح آموزشی مهارت مراقبت از خود در کلاس دوم از دبستان پسرانه‌ی مولوی خمام پیگیری شده و دانش‌آموزان با بررسی کاربرگ‌ها به ارائه‌ی نظریه و پرسش‌های خود پرداختند.


موضوع : دانش آموزان
http://khna.ir/14589

دیدگاه شما چیست ؟!